Łąka kosaćcowa w Kaletach

Miejscowość:
Kalety
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Celem ochrony użytku ekologicznego, utworzonego przez Wojewodę Śląskiego w 2004 roku, jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ginącego zbiorowiska łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Łąka trzęślicowa Molinietum caeruleae to zbiorowisko półnaturalne związane z tradycyjną, ekstensywną gospodarką rolną. Niepodsiewane i nienawożone użytkowane było kośnie, przy czym koszenie odbywało się tylko jeden raz w roku − późnym latem. Zbiorowisko rozwija się na glebach o zmiennym poziomie wody gruntowej – wczesną wiosną wody gruntowe zalegają wysoko i łąki bywają nawet zalewane, podczas gdy w lecie woda opada nisko, czasami nawet poniżej zasięgu systemu korzeniowego niektórych roślin. Jest to więc ważny czynnik decydujący o składzie gatunkowym zbiorowiska.

Łąka trzęślicowa, fot. CDPGŚ

Łąka trzęślicowa, fot. CDPGŚ

Nazwa „łąka trzęślicowa” pochodzi od gatunku trawy − trzęślicy modrej Molinia caerulea, która tworzy charakterystyczne spore kępy. Towarzyszy jej wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin charakterystycznych dla tego typu łąk m.in.: kosaciec syberyjski Iris sibirica, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, kukułka szerkolistna Dactylorhiza majalis, rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum i rutewka żółta Thalictrum flavum. Populacja kosaćca syberyjskiego w Kaletach jest jedną z najliczniejszych w województwie śląskim. Gatunek jest łatwy do obserwacji w okresie kwitnienia, gdyż skupiska jego niebieskich kwiatów wyraźnie wyróżniają się wśród innych roślin. Łąki trzęślicowe tak w województwie śląskim jak i w całej Polsce, a także w Europie uznaje się obecnie za zbiorowiska ginące w związku ze zmianami zachodzącymi w środowisku (osuszanie terenów podmokłych) i zmianami sposobu użytkowania gruntów rolnych (intensyfikacja rolnictwa, zalesianie, porzucanie użytkowania). Dlatego też umieszczono je na liście siedlisk przyrodniczych podlegających w Polsce i w Unii Europejskiej ochronie (siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymaga ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000). Użytek ekologiczny „Łąka w Kaletach” jest jednym z nielicznych miejsc w województwie śląskim, gdzie można w sposób łatwo dostępny podziwiać to rzadkie i niezwykle malownicze, w okresie kwitnienia roślin, zbiorowisko.

Łąka trzęślicowa, fot. CDPGŚ

Łąka trzęślicowa, fot. CDPGŚ

Łąka trzęślicowa, fot. CDPGŚ

Trasa spacerowa wiedzie do użytku ekologicznego w Kaletach. Zmiennowilgotna łąka trzęślicowa z udziałem rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz jedno z liczniejszych w województwie śląskim stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Lokalizacja:

Kalety
Gmina: Kalety
Powiat: tarnogórski


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Dostępność Całoroczny
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Zakwaterowanie w pobliżu
Gastronomia w pobliżu
Koszęcin
9.29 km
Tarnowskie Góry
11.81 km
Tarnowskie Góry
11.99 km
Tarnowskie Góry
12.07 km
Tarnowskie Góry
12.09 km
Wyświetlenia:  827